Fundacja Stanisławskiego

Program nauczania

Razem ze studentami wyruszamy w drogę śladami Moskiewskiego Teatru Artystycznego (MChAT), legendarnego Teatru Grupa (The Group Theatre) i innych kontynuatorów myśli Stanisławskiego, aby zanurzyć się w pełen proces artystyczny.

Uczymy naszych studentów, jak korzystać z Systemu Konstantego Stanisławskiego: z pamięci emocjonalnej, zmysłowej i wyobraźni. Pokazujemy, w jaki sposób tworzyć partyturę do swoich codziennych wyzwań aktorskich i korzystać z własnej niepowtarzalności. 

Oprócz intensywnych zajęć aktorskich oferujemy również lekcje pracy nad głosem. Uważamy, że głos to jedno z najważniejszych narzędzi aktora, dlatego kładziemy duży nacisk na jego rozwój i technikę.

Dodatkowo, w każdym semestrze, studenci przerabiają książki z zakresu aktorstwa, co pozwala im lepiej zrozumieć kontekst historyczny, kulturowy i artystyczny oraz wzbogacić swoje umiejętności interpretacyjne.

Struktura Programu

Program składa się z trzech stopni (lat), które są dalej podzielone na dwa semestry. 

Po każdym semestrze przewidziane są egzaminy, które sprawdzają zdobytą wiedzę i umiejętności uczniów.

Dla kogo jest ten program?

Nasz program jest idealny zarówno dla adeptów aktorstwa, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z teatrem, jak i dla doświadczonych aktorów pragnących poszerzyć swoje umiejętności i pogłębić wiedzę w dziedzinie aktorstwa.

Zapraszamy do naszego Studia Aktorskiego, gdzie pasja do aktorstwa łączy się z profesjonalizmem, a każdy student ma możliwość rozwoju pod okiem doświadczonych instruktorów.

Koszt nauki wynosi 600 zł  miesięcznie.

W cenie zawierają się również zajęcia ze specjalistką od dykcji i emisji głosu. Udział w zajęciach grupowych i konsultacje logopedyczne są obowiązkowe.

Nowa grupa rozpocznie pracę w poniedziałki w godzinach 18.00 – 22.00

Miejsce: Warszawa

Rozpoczęcie programu 3.09.2024 r.

* Zajęcia będą się odbywały w każdy poniedziałek od września do czerwca (z wyłączeniem większości dni świątecznych)

SEMESTR 1
FUNDAMENT AKTORSTWA – WYOBRAŹNIA, SKUPIENIE, DZIAŁANIE

 • Rutyna Aktorska (rozluźnienie, skupienie, wyobraźnia).
 • Technika działań psycho – fizycznych (potrzeba, cel, działanie).
 • Praca nad etiudami z Moskiewskiego Teatru Artystycznego.
 • Wprowadzenie Systemu Działań w pracy aktora. Praca nad partyturą aktorską.
 • Ćwiczenia pomocnicze.
 • Obowiązkowa lektura: Konstanty Stanisławski – „Praca aktora nad sobą cz. 1”.
 • Egzamin zamknięty: studenci prezentują jedną z dwóch obowiązkowych etiud.

SEMESTR 2

PRACA AKTORA NAD ROLĄ – MONOLOG WSPÓŁCZESNY

 • Rutyna aktorska.
 • Praca ze wspomnieniem.
 • System działań w pracy nad monologiem.
 • Praca z celem sceny.
 • Wykorzystanie techniki działań psycho – fizycznych w monologu.
 • Substytucja głównego działania w scenie. Głęboka praca z własnymi emocjami.
 • Przygotowanie aktorskie do pracy z kamerą.
 • Egzamin zamknięty – monolog współczesny.
 • Lektura obowiązkowa „Sześć pierwszych lekcji aktorstwa” Ryszard Bolesławski.

Lektura uzupełniająca „Moje życie w sztuce” K. Stanisławski.

SEMESTR 1
WIERSZ KLASYCZNY I TECHNIKA MICHAIŁA CZECHOWA

 • Praca nad monologiem klasycznym..
 • Nauka zasad mówienia wierszem klasycznym.
 • Podstawy techniki Michaiła Czechowa.
 • Technika Michaiła Czechowa, jako pogłębienie techniki działań psycho-fizycznych Konstantego Stanisławskiego.
 • Praca nad charakterystyką postaci przy użyciu techniki Michaiła Czechowa.
 • Lektura obowiązkowa: „O Technice Aktora” Michaił Czechow.
 • Egzamin otwarty – pokaz monologów.

 

SEMESTR 2
PRACA NAD SCENAMI – POSZUKIWANIE POSTACI WEDŁUG STANISŁAWSKIEGO

 • Użycie wszystkich zdobytych umiejętności w pracy nad scenami.
 • Poszukiwanie odbicia postaci literackiej we własnych wspomnieniach.
 • Substytucja działania głównego.
 • Obowiązkowa lektura: „Żyć i grać” Jack Garfein
 • Egzamin otwarty – pokaz scen

Na egzaminie po II stopniu oprócz pracy aktorskiej oceniana jest również dykcja i impostacja studenta. W przypadku oceny pozytywnej, student otrzymuje zaproszenie na rok dyplomowy (stopień III).

PRZEDSTAWIENIE DYPLOMOWE

WARSZTATY WSPIERAJĄCE AKTORA NA RYNKU PRACY