Fundacja Stanisławskiego

Warsztaty

Fot. Maciej Kempiński

Inauguracja Stanisławski Studio

Fot. Maciej Kempiński

Pokaz egzaminu studentów II stopnia

Fot. Maciej Kempiński

Warsztaty I stopnia

Fot. Maciej Kempiński

Pokaz scen II stopień Stanisławski Studio 2023

Fot. Maciej Kempiński