Fundacja Stanisławskiego

3-letni program

3-letni program nauczania w Stanisławski Studio

Kierunek kształcenia: Aktorstwo Dramatyczne

Podczas nauki studenci zdobędą wiedzę, o tym jak korzystać ze swojej pamięci emocjonalnej i wyobraźni. Wyruszą w drogę śladami MCHATu, legendarnego Teatru Grupa i kontynuatorów myśli Stanisławskiego, aby zanurzyć się w pełen proces artystyczny.

Nauczymy Cię jak przygotować się do wejścia w scenę, tak abyś czuł się pewnie. Pokażemy, w jaki sposób wprowadzać się w pożądane stany emocjonalne, respektując własne granice. W naszym programie oprócz zajęć aktorskich kładziemy nacisk na naukę emisji głosu oraz zajęcia teoretyczne. Pragniemy, by nasi absolwenci ukończyli naukę, jako osoby świadome swoich możliwości i posiadające niezbędną wiedzę na temat technik aktorskich.

Nauka w studio jest podzielona na trzy stopnie.
Każdy stopień składa się z dwóch semestrów, które są realizowane w ciągu jednego roku.

Każdy semestr jest zakończony egzaminem, a jego pozytywny wynik daje studentowi promocje na kolejny semestr. Cały program zakończony jest przedstawieniem dyplomowym.

Stanisławski Studio ma na celu również doszkalanie aktorów zawodowych. Zapraszamy również osoby, które są zainteresowane wyłącznie jednym lub dwoma stopniami nauki.

Jeżeli studenci mają taką potrzebę, mogą przerwać naukę po zdanym egzaminie i wrócić w przyszłości do nauki.

Koszt nauki: 600 zł / miesięcznie

W cenie zawierają się również zajęcia ze specjalistką od dykcji i emisji głosu. Na 2,3 i 4 semestrze mają one charakter spotkań indywidualnych. Na pierwszym semestrze będą odbywały się zajęcia grupowe w regularnych godzinach warsztatów. Udział w zajęciach grupowych i konsultacje logopedyczne są obowiązkowe. 

Nowa grupa będzie pracowała w środy w godzinach 18.00 – 22.00

Miejsce: Warszawa

Zaczynamy 4.10.2023

* Zajęcia odbywają się w każdą środę od października do czerwca zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

** Bierzemy pod uwagę stworzenie grupy zjazdowej (co drugi weekend) w przyszłości. Jeżeli jesteś zainteresowany taką formą programu, napisz do nas.

SEMESTR 1
FUNDAMENT AKTORSTWA – WYOBRAŹNIA, SKUPIENIE, DZIAŁANIE

 • Rutyna Aktorska (rozluźnienie, skupienie, wyobraźnia).
 • Technika działań psycho – fizycznych (potrzeba, cel, działanie).
 • Praca nad etiudami z Moskiewskiego Teatru Artystycznego.
 • Wprowadzenie Systemu Działań w pracy aktora. Praca nad partyturą aktorską.
 • Ćwiczenia pomocnicze.
 • Obowiązkowa lektura: Konstanty Stanisławski – „Praca aktora nad sobą cz. 1”.
 • Egzamin zamknięty: studenci prezentują jedną z dwóch obowiązkowych etiud.

SEMESTR 2

PRACA AKTORA NAD ROLĄ – MONOLOG WSPÓŁCZESNY

 • Rutyna aktorska.
 • Praca ze wspomnieniem.
 • System działań w pracy nad monologiem.
 • Praca z celem sceny.
 • Wykorzystanie techniki działań psycho – fizycznych w monologu.
 • Substytucja głównego działania w scenie. Głęboka praca z własnymi emocjami.
 • Przygotowanie aktorskie do pracy z kamerą.
 • Egzamin zamknięty – monolog współczesny.
 • Lektura obowiązkowa „Sześć pierwszych lekcji aktorstwa” Ryszard Bolesławski.

Lektura uzupełniająca „Moje życie w sztuce” K. Stanisławski.

SEMESTR 1
WIERSZ KLASYCZNY I TECHNIKA MICHAIŁA CZECHOWA

 • Praca nad monologiem klasycznym..
 • Nauka zasad mówienia wierszem klasycznym.
 • Podstawy techniki Michaiła Czechowa.
 • Technika Michaiła Czechowa, jako pogłębienie techniki działań psycho-fizycznych Konstantego Stanisławskiego.
 • Praca nad charakterystyką postaci przy użyciu techniki Michaiła Czechowa.
 • Lektura obowiązkowa: „O Technice Aktora” Michaił Czechow.
 • Egzamin otwarty – pokaz monologów.

 

SEMESTR 2
PRACA NAD SCENAMI – POSZUKIWANIE POSTACI WEDŁUG STANISŁAWSKIEGO

 • Użycie wszystkich zdobytych umiejętności w pracy nad scenami.
 • Poszukiwanie odbicia postaci literackiej we własnych wspomnieniach.
 • Substytucja działania głównego.
 • Obowiązkowa lektura: „Żyć i grać” Jack Garfein
 • Egzamin otwarty – pokaz scen

Na egzaminie po II stopniu oprócz pracy aktorskiej oceniana jest również dykcja i impostacja studenta. W przypadku oceny pozytywnej, student otrzymuje zaproszenie na rok dyplomowy (stopień III).

PRZEDSTAWIENIE DYPLOMOWE

WARSZTATY WSPIERAJĄCE AKTORA NA RYNKU PRACY